Daugiasluoksnis vamzdynas

PDF
         
  Vamzdis
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pex al pex vamzdis        
NTXB1600 16 m 1.27 €
NTXB1800 18 m 1.48 €
NTXB2000 20 m 2.17 €
NTXB2600 26 m 4.08 €
NTXB3200 32 m 5.99 €
         
  PRESUOJAMOS JUNGTYS
  Alkūnė
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.alk.        
490029 16×16 vnt. 4.90 €
490030 18×18 vnt. 6.30 €
490031 20×20 vnt. 6.30 €
490032 26×26 vnt. 8.60 €
       
  Alkūnė išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.alk.isor.sr        
490015 16×1/2“ vnt. 4.00 €
490016 18×1/2“ vnt. 5.30 €
490017 20×1/2“ vnt. 5.10 €
490018 20×3/4“ vnt. 7.10 €
490060 26×3/4“ vnt. 7.50 €
         
  Alkūnė vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.alk.vid.sr        
490012 16×1/2“ vnt. 4.00 €
490013 18×1/2“ vnt. 5.30 €
490058 20×1/2“ vnt. 5.10 €
490014 20×3/4“ vnt. 7.70 €
490059 26×3/4“ vnt. 7.90 €
         
  Alkūnė prietaisinė
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.alk.priet.        
490019 16×1/2“ vnt. 6.20 €
490020 18×1/2“ vnt. 7.50 €
490061 20×1/2“ vnt. 7.60 €
       
       
  Perėjimas išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
pres.per.isor.sr 490000 16×1/2“ vnt. 2.55 €
490041 18×1/2“ vnt. 3.50 €
490001 18×3/4“ vnt. 4.55 €
490042 20×1/2“ vnt. 3.30 €
490002 20×3/4“ vnt. 4.40 €
490043 26×3/4“ vnt. 5.30 €
  490044 26×1“ vnt. 6.10 €
         
  Perėjimas vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
 pres.per.vid.sr 490003 16×1/2“ vnt. 3.70 €
490004 18×1/2“ vnt. 4.40 €
490005 18×3/4“ vnt. 5.70 €
490057 20×1/2“ vnt. 4.35 €
490006 20×3/4“ vnt. 5.10 €
490045 26×3/4“ vnt. 5.70 €
  490055 26×1“ vnt. 6.70 €
         
  Mova
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.mova        
490022 16×16 vnt. 4.30 €
490023 18×18 vnt. 5.10 €
490024 20×20 vnt. 5.00 €
490056 26×26 vnt. 8.50 €
       
  Mova redukuota
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.mova.red        
490033 20×16 vnt. 6.20 €
490051 20×18 vnt. 6.30 €
490052 26×20 vnt. 8.30 €
       
       
  Trišakis
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
pres.trisakis 490025 16x16x16 vnt. 6.20 €
490026 18x18x18 vnt. 8.40 €
490027 20x20x20 vnt. 8.50 €
490028 26x26x26 vnt. 12.70 €
       
       
         
  Trišakis redukuotas
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
  490069 16x20x16 vnt. 9.60 €
  490035 18x16x18 vnt. 8.50 €
  490034 18x16x16 vnt. 9.60 €
pres.trisakis.red 490036 20x16x16 vnt. 8.50 €
490037 20x16x20 vnt. 8.90 €
490038 20x20x16 vnt. 8.90 €
490063 20x18x18 vnt. 9.60 €
490062 20x18x20 vnt. 9.70 €
490069 26x18x18 vnt. 11.90 €
  490053 26x20x20 vnt. 12.50 €
  490039 26x16x26 vnt. 12.60 €
  490054 26x18x26 vnt. 12.60 €
  490040 26x20x26 vnt. 12.70 €
         
  Trišakis išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.trisakis.isor.sr        
490010 16×1/2“x16 vnt. 7.50 €
490048 18×1/2“x18 vnt. 8.70 €
490049 20×1/2“x20 vnt. 8.80 €
490050 20×3/4“x20 vnt. 10.10 €
490011 26×3/4“x26 vnt. 12.30 €
         
  Trišakis vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
pres.trisakis.vid.sr        
490007 16×1/2“x16 vnt. 7.50 €
490046 18×1/2“x18 vnt. 8.70 €
490008 20×1/2“x20 vnt. 8.80 €
490009 20×3/4“x20 vnt. 10.1 €
490047 26×3/4“x26 vnt. 12.3 €
         
  Montažinė plokštelė
  Kodas Mato vnt. Kaina su PVM
montazine.plokst        
       
490067 vnt. 2.70 €
       
       
       
  Montažinė plokštelė su pres.alkūnėmis 16×1/2“
  Kodas Mato vnt. Kaina su PVM
montazine.plokst.alk.        
       
490021 vnt. 12.50 €
       
       
       
   
  SRIEGINĖS JUNGTYS
  Perėjimas 1/2“x3/4“ Eurokonus
  Kodas Mato vnt. Kaina su PVM
sr.perej. 12 34        
       
88.01.038 vnt. 1.8 €
       
       
       
         
         
  Antgaliai Eurokonus
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
 eurokonus ant        
88.03.116 16×3/4“ vnt. 2.41 €
88.03.126 18×3/4“ vnt. 2.41 €
88.03.136 20×3/4“ vnt. 2.41 €
       
       
  Alkūnė
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
sr.alk         
88.04.015 16×16 vnt. 4.25 €
88.04.030 18×18 vnt. 6.25 €
88.04.035 20×20 vnt. 6.05 €
88.04.045 26×26 vnt. 10.05 €
       
  Alkūnė išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
  88.04.115 16×1/2“ vnt. 3.05 €
sr.alk. isor.sr   88.04.120 16×3/4“ vnt. 5.40 €
88.04.130 18×1/2“ vnt. 4.50 €
88.04.131 18×3/4“ vnt. 4.50 €
88.04.135 20×1/2“ vnt. 4.50 €
88.04.155 20×3/4“ vnt. 4.50 €
88.04.160 26×3/4“ vnt. 6.70 €
   88.04.165 26×1“ vnt. 8.30 €
         
  Alkūnė vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
 sr.alk.vid.sr 88.04.215 16×1/2“ vnt. 3.20 €
88.04.230 18×1/2“ vnt. 4.65 €
 88.04.231 18×3/4“ vnt. 4.85 €
88.04.235 20×1/2“ vnt. 4.45 €
88.04.255 20×3/4“ vnt. 4.45 €
88.04.260 26×3/4“ vnt. 8.55 €
         
  Alkūnė prietaisinė
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
 sr.alk.priet.        
       
88.04.315 16×1/2“ vnt. 3.95 €
88.04.330 18×1/2“ vnt. 4.95 €
88.04.335 20×1/2“ vnt. 4.80 €
       
         
  Perėjimas išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
  88.03.520 16×1/2“ vnt. 3.80 €
sr.per.isor.sr  88.03.540 16×3/4“ vnt. 3.80 €
88.03.530 18×1/2“ vnt. 3.95 €
88.03.550 18×3/4“ vnt. 3.95 €
88.03.535 20×1/2“ vnt. 3.80 €
88.03.555 20×3/4“ vnt. 3.80 €
88.03.560 26×3/4“ vnt. 5.80 €
  88.03.580 26×1“ vnt. 6.10 €
         
  Perėjimas vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
  88.03.710 16×1/2“ vnt. 2.85 €
 sr.per.vid.sr 88.03.715  16×3/4“ vnt. 3.70 €
88.03.725 18×1/2“ vnt. 3.95 €
88.03.745 18×3/4“ vnt. 4.25 €
88.03.730 20×1/2“ vnt. 3.65 €
88.03.750 20×3/4“ vnt. 4.10 €
88.03.755 26×3/4“ vnt. 5.85 €
  88.03.775 26×1“ vnt. 6.55 €
         
  Mova
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
 sr.mova        
88.03.415 16×16 vnt. 4.05 €
88.03.430 18×18 vnt. 5.70 €
88.03.435 20×20 vnt. 5.55 €
88.03.445 26×26 vnt. 9.00 €
       
  Trišakis
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
sr.trisakis         
88.04.515 16x16x16 vnt. 5.80 €
88.04.530 18x18x18 vnt. 9.15 €
88.04.535 20x20x20 vnt. 8.70 €
88.04.540 26x26x26 vnt. 14.20 €
       
  Trišakis išoriniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
 sr.trisakis.isor.sr        
 88.05.010 16×1/2“x16 vnt. 5.60 €
 88.05.015 18×1/2“x18 vnt. 7.10 €
 88.05.020  20×1/2“x20 vnt. 7.10 €
 88.05.025 20×3/4“x20 vnt. 7.70 €
 88.05.030 26×3/4“26 vnt. 12.80 €
         
  Trišakis vidiniu sriegiu
  Kodas DN Mato vnt. Kaina su PVM
         
sr.trisakis.vid.sr  88.04.615 16×1/2“x16 vnt. 5.25 €
88.04.630 18×1/2“x18 vnt. 7.00 €
 88.04.631 18×3/4“x18 vnt. 7.70 €
88.04.635 20×1/2“x20 vnt. 6.70 €
88.04.655 20×3/4“x20 vnt. 7.00 €
88.04.660 26×3/4“x26 vnt. 12.75 €
  88.04.680 26×1“x26 vnt. 12.50 €